Lekarna Gornji petrovci

O lekarni Gornji Petrovci

Naša lekarna se nahaja v Gornjih Petrovcih 33 A in deluje od leta 1996 kot zasebna lekarna, na podlagi koncesije, pod vodstvom magistre farmacije Mirjane Titan. Opravljamo lekarniško dejavnost, s katero zagotavljamo preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili na našem območju.

  Ponujamo:
 • izdajo zdravil na recept in brez recepta ter izdelavo magistralnih zdravil,
 • prehranska dopolnila ter naravne bioizdelke,
 • medicinsko-tehnične pripomočke,
 • kakovostno konvencionalno in naravno kozmetiko,
 • veterinarska zdravila na recept in brez recepta.

  Izvajamo:
 • storitev izdelave Osebne kartice zdravil (OKZ),
 • storitev Pregleda uporabe zdravil (PUZ),
 • storitev brezšivne skrbi.

V lekarni Gornji Petrovci vam nudimo strokovne nasvete o zdravilih na recept, zdravilih brez recepta, o njihovi pravilni in varni uporabi ter o tem, kaj lahko za svoje zdravje naredite sami.

Kolektiv lekarne Gornji Petrovci.

Informacije za pravilno jemanje zdravil

PUZ
OKZ
Pregled uporabe zdravil
Osebna kartica zdravil

Informacije javnega značaja

Kazalniki kakovosti